Lege Oharra berria 2022

INFORMAZIO GIZARTEAREN ZERBITZUEN LEGEA (IGZL)


AYUNTAMIENTO DE ALKIZA, aurrerantzean ARDURADUNA, webgunearen arduraduna den aldetik
erabiltzaileen eskura jartzen du honako dokumentu hau Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza
Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11 34/2002 Legeak (GMEZL) 166. BOEan ezarritako
betebeharrak betetzeko eta webguneko erabiltzaileei webgunea erabiltzeko baldintzen berri emateko.
Webgunera sartzen den pertsona oro erabiltzaile bihurtuko da, eta, horrenbestez, hemen jasotako
xedapenak eta aplikagarria den beste edozein xedapen legalek ezarritakoak hertsiki behatu eta
betetzeko konpromisoa hartzen du.
AYUNTAMIENTO DE ALKIZA enpresak webgunean ager daitekeen edozein informazio mota aldatzeko
eskubidea erreserbatzen du erabiltzaileei aurretik abisatzeko edo jakinarazteko betebeharrik egon
gabe. AYUNTAMIENTO DE ALKIZA enpresaren webgunean argitaratzen denean, nahikoa izango dela
ulertuko da.


1. IDENTIFIKAZIO-DATUAK


Domeinuaren izena: www.alkiza.eus/
Izen soziala: Alkizako Udala 
IFZ: P2000600C
Egoitza soziala: San Martin plaza 12, 20494 Alkiza (Gipuzkoa) 
Telefono-zenbakia: 943690235 
Helbide elektronikoa: udala@alkiza.eus.


2. JABETZA INTELEKTUAL ETA INDUSTRIALEKO ESKUBIDEAK


Webgunea, barne hartuta bere programazioa, edizioa, konpilazioa eta funtzionatzeko beharrezkoak
diren elementu guztiak, diseinuak, logoak, testua eta/edo grafikoak (horiek guztiak azalpenekoak dira
baina ez murriztaileak) ARDURADUNAREN jabetzakoak dira, edo, hala badagokio, arduradunak
autoreen lizentzia edo berariazko baimena du horiek erabiltzeko. Webguneko eduki guztiak behar
bezala babesten ditu jabetza intelektual eta industrialari buruzko legeak, eta dagokien erregistro
publikoetan erregistratuta daude.
Elementu horien guztien helburua gorabehera, elementu horien erreprodukzio osoa edo partziala
egiteko, erabiltzeko, ustiatzeko, banatzeko eta merkaturatzeko edozein kasutan izango da aldez
aurreko ARDURADUNAREN idatzizko baimena. Aldez aurretik baimena jaso egindako edozein
erabilera, autorearen jabetza intelektualaren edo industrialaren eskubideen ez-betetze larritzat hartuko
da.
Webgunean ager daitezkeen eta ARDURADUNARENAK ez diren diseinu, logo, testu eta/edo grafikoak
beren jabeenak dira, eta horiek dira, hain zuzen, aipatutako elementuak erabiltzetik sor litekeen
edozein gatazkaren arduradun. ARDURADUNAK bere berariazko baimena ematen du hirugarrenek
webgunearen eduki zehatzak berrelbideratzeko, eta edozein kasutan, baita web orrialde nagusira
berrelbideratzeko ere www.alkiza.eus/

ARDURADUNAK onartu egiten dizkie beren jabetza intelektual eta industrialeko eskubideak beren

titularrei, baina ez du web orrialdean horien gaineko eskubide edo betebeharrik dagoenik adierazi
beharko, eta ez ditu bultzatuko, babestuko edo gomendatuko ere.
Jabetza intelektual edo industrialaren inguruko eskubideen ez-betetze posibleei edo webguneko
edozein edukiri buruzko oharrak egiteko, honako helbide elektroniko hau erabil daiteke udala@alkiza.eus


3. ERANTZUKIZUNETATIK SALBUESTEA
ARDURADUNA
bere webgunean argitaratutako informazioaren ondorioz eratorritako edozein
erantzukizunetik salbuetsita dago, harekin zerikusirik ez duen hirugarren batek informazio hori
manipulatu edo sartu duela benetan ez badaki edo, jakinez gero, datuak kentzeko edo haietara sartzea
ekiditeko arretaz jokatu badu.


Cookie-n erabilera

Webgune honek cookie teknikoak erabil ditzake (zerbitzariak orrialdera sartzen den pertsonaren
ordenagailura bidaltzen dituen informazio-fitxategi txikiak) beharrezkoak diren eginkizunak egiteko
orrialdearen funtzionamendua eta bistaratzea egokia izan dadin. Edozein kasutan, erabilitako cookie-ak
behin-behinekoak izango dira, eta beren helburu bakarra izango da nabigazioa eraginkorragoa egin eta
erabiltzailearen saioa ixtean desagertzea. Cookie horiek ez dute inolaz ere izaera pertsonaleko daturik
ematen, eta ez dira izaera pertsonaleko datuak biltzeko erabiliko.


Cookie-ak erabilita posiblea da webgunearen zerbitzariak erabiltzaileak darabilen nabigatzailea
errekonozitzea nabigazioa errazteko helburuarekin. Horrela, aukera egongo da erabiltzaileek izena
eman duten eremu, zerbitzu, eskaintza edo beraientzako zozketetarako irispidea errazteko, bisita
bakoitzean erregistratu beharrik ez izateko, adibidez. Cookie-ak audientzia eta trafiko-parametroak
neurtzeko, progresioa kontrolatzeko, sarrera-kopurua kalkulatzeko etab. erabili daitezke. Kasu
horretan, cookie horiek teknikoki kentzea posible da, baina onuragarriak dira erabiltzaileentzat.
Webgune honek ez du ken daitekeen cookie-rik instalatuko erabiltzailearen aldez aurreko baimenik
gabe.


Erabiltzaileak aukera du bere nabigatzailea cookie-ak jasotzean jakinarazpen bat jaso eta cookie-n
instalazioa eragozteko konfiguratzeko. Mesedez, kontsulta itzazu zure nabigatzailearen jarraibideak
horri buruzko informazio gehiago lortzeko.


ESTEKEN POLITIKA

Posible izango da webgunetik hirugarrenen web orrialdeetako edukietara berrelbideratzea. Aintzat
hartuta ARDURADUNAK ezin dituela beti kontrolatu hirugarrenek bere webguneetan jar ditzakeen
edukiak, ez du eduki horien gaineko erantzukizunik edukiko. Edozein kasutan, berehala kenduko da
estatuko edo nazioarteko legeriaren aurka, moralaren aurka edo ordena publikoaren aurka doan
edozein eduki. Horrez gain, berehala ezabatuko da berrelbideratzen hori webgunetik eta eduki hori
eskumeneko agintariei jakinaraziko zaie.


ARDURADUNAK ez du ardurarik foroetan, txatetan, blog-eragileetan, sare sozialetan edo hirugarrenei
ARDURADUNAREN webguneetan independenteki edukiak argitaratzea ahalbidetzen dien beste
edozein baliabidetan biltegiratutako informazioaren gaineko erantzukizunik. Dena den, GMEZLKO 11.
eta 16. artikuluetan ezarritakoari jarraikiz, arduraduna erabiltzaileen, agintarien eta segurtasun-indarren
esanetara dago estatuko edo nazioarteko legeriaren, hirugarrenen eskubideen, moralaren eta ordena
publikoaren kontra doan edozein eduki ezerezten modu aktiboan kolaboratzeko, edo, hala balegokio,
eduki horiek blokeatzeko. Baldin eta erabiltzaileak kontsideratzen badu webgunean sailkapen horretan
sar litekeen edukiren bat dagoela, arren eskatzen zaio webguneko administratzaileari berehala
jakinarazteko.


Webgune hau berrikusia eta probatua izan da behar bezala funtzionatzen duela bermatzeko.
Printzipioz, webgunea behar bezala ibiliko dela berma daiteke 24 orduz urteko 365 egunetan. Hala ere,
ARDURADUNAK ezin du programazio-errorerik edo ezinbesteko kasurik ez gertatuko ez direnik bermatu, besteak beste, hondamendi naturalak, grebak edo webgunera sartzea ezinezkoa egin
lezaketen antzeko inguruabar gertatuko ez direnik.


IP helbideak


Webguneko zerbitzariek automatikoki hauteman dezakete erabiltzailearen IP helbidea eta domeinu izena. IP helbidea ordenagailu bat Internetera konektatzerakoan automatikoki esleitutako zenbakia da.
Informazio hori guztia jarduera-fitxategi batean erregistratzen da. Fitxategi horrek ondoren datu horiek
orrialdeen inprimatze-kopuruei, web zerbitzariei egindako bisita-kopuruei, bisiten ordenari, irispide puntuari, eta abarri buruzko neurketa estatistikoak egiteko helburuarekin prozesatzea ahalbidetzen du.


4. LEGE APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA
Webgune honekin edo bertan azaltzen diren jarduerekin erlazionatutako eztabaida edo arazo oro
ebazteko, Espainiako legeria izango da aplikagarria. Alderdiak legeri horren pean egongo dira, eta
webgunearen erabileratik datozen eztabaida edo kontu oro ebazteko eskumena duten organoak
ERABILTZAILEAREN helbideko edo betebeharra bete behar den tokiko epaitegiak eta auzitegiak
izango dira.